HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ - ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Để tạo được đơn hàng. Trước tiên Bạn cần phải có tài khoản cá nhân trên trang https://tinduonglogistics.vn  Vui lòng bấm vào bên đây để đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  1. Truy cập vào trang Web: https://tinduonglogistics.vn=> Chọn mục đăng ký bên góc phải

2. Nhập đầy đủ các thông tin bên dưới: ( Màu đỏ là bắt bộc ) => Chọn nút Đăng ký

 

 

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

  1. Sau khi đăng ký xong tài khoản. Truy cập vào trang Web: => Chọn mục đăng nhập bên góc phải

2. Nhập đầy đủ các thông tin bên dưới: ( Màu đỏ là bắt buộc ) => Chọn nút Đăng Nhập