DANH SÁCH TÀI KHOẢN

- Để nạp tiền vào ví nhanh chóng khi chuyển khoản vui lòng nhập nội dung chuyển khoản theo mẫu sau: NAPTIEN_ tendangnhap _ SDT của bạn: Trong đó tendangnhap chính là tên đăng nhập của bạn, SDT của bạn chính là số điện thoại của bạn đăng ký trên hệ thống

- Để nạp tiền vào ví nhanh chóng khi chuyển khoản vui lòng nhập nội dung chuyển khoản theo mẫu sau

NAPTIEN_ tendangnhap _ SDT của bạn
Trong đó tendangnhap chính là tên đăng nhập của bạn, SDT của bạn chính là số điện thoại của bạn đăng ký trên hệ thống

+ Danh sách tài khoản ngân hàng của TÍN DƯƠNG.


 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

Chi Nhánh Hà Đông - Hà Nội
Số tài khoản: 110 375 937
Chủ tài khoản: Nguyễn Đình Dương

Ngân hàng Teckcombank

Chi Nhánh Linh Đàm Hà Nội
Số tài khoản: 1902 8673 8250 12
Chủ tài khoản: Nguyễn Đình Dương